Omdat de schooltijd gezond en stimulerend moet zijn

Waarom

Hoe kan het dat veel van onze kinderen, toch een kwetsbare groep in onze samenleving, elke dag in scholen zitten waarvan het binnenklimaat slecht is?

Deze vraag was het vertrekpunt voor het concept dat geleid heeft tot blauwe school.
Bij een binnenklimaat dat ongezond is speelt de kwaliteit van de binnenlucht en de temperatuur een grote rol. Op veel scholen is de binnenlucht ronduit ongezond en muf, met klachten als hoofdpijn, branderige ogen en concentratieverlies. In de koude seizoenen komt ziekteverzuim door kou en tocht te vaak voor. En in de zomer loopt de temperatuur op veel scholen hoog op, waardoor leerlingen en leerkrachten futloos worden.

Daarnaast is de beleving van akoestiek en licht in een school van belang. Luidruchtigheid en galm veroorzaken onrust of zelfs stress. Terwijl te weinig licht en donkere kleuren aantoonbaar invloed hebben op ons welzijn.

Stelt u zich eens voor dat één van deze onderwerpen op uw school verbeterd kan worden?

Door onze diensten in Modules aan te bieden, verzekeren wij u van een effectief en praktisch proces, dat ook budgettair interessant is.

We houden het overzichtelijk en eenvoudig.